Langå Sportsfiskerforening (LSF)

For opdatering af siden - klik på Logoet

Langå Sportsfiskerforening - Links

GudenåPladsen/Langå Camping (LC)
Langå Camping er vores uundværlige samarbejdspartner, når det gælder Infocenter omkring fiskeriet i Gudenåen, Indvejninger af fangster, Dagkortsalg, Medlemskonkurrencen samt diverse sociale arrangementer.

Randers Sportsfisker Klub (RSK)
Klubbens navn er Randers Sportsfisker Klub. Hjemmehørende i Randers kommune. Det er klubbens formål gennem film, instruktion/undervisning , fælles ture o.s.v. at give medlemmerne indsigt i forskellige former for fiskeri , og gennem aktiviteter og fællesskabet at styrke medlemmers evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet....

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening (BSF)
Vores naboforening opstrøms Gudenåen.

Hadsten Lystfiskeriforening (HLF)
Vores naboforening, Hadsten Lystfiskeriforening, har lavet denne hjemmeside. Den omhandler mest fiskeriet i Lilleåen.

Gudenåen - Den Store Danske
Gudenåen, Danmarks længste vandløb; 158 km. Åen udspringer i Tinnet Krat, 23 km nordnordvest for Vejle, ved vandskellet få hundrede meter sydøst for Skjern Ås kilde.

Fishing in Denmark
Lystfisker Danmark
’Lystfisker Danmark’ er navnet på det projekt som gennemfører initiativerne i den nationale strategi for Lystfiskeri, i perioden 2018-2021. Strategien er forankret i Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri.
Assens Kommune er ansvarlig for den konkrete gennemførelse af initiativer i den nationale strategi for lystfiskeri og har til dette formål etableret Lystfisker Danmark.
Der er Lystfisker Danmark som har udviklet og driver FishinginDenmark.info

Hvad er fluefiskeri?
Fluefiskeri er en fisketeknik hvor man kaster med en kunstig flue i forsøget på at få fisken til at bide. Fluen kastes ved hjælp af en fluefiskestang, fluefiskehjul og en speciallavet fiskeline med vægt, som, modsat spinnefiskeri, gør det muligt at kaste en næsten vægtløs flue ud i vandet.
Se mere på hjemmesiden - klik på overskriften.

Følg Gudenåkonkurrencen - klik her

Følg Indvejningerne fra Gudenåkonkurrencerne.

Restaurering af Elbækken
Forslag til restaureringsprojekt i Elbæk, hvor den krydser Randersvej øst for Langå ved station 47 på kortudsnit.

Gudenåcentralens fiskefusk
Læs her om Gudenåcentralens alternative undersøgelse!

Ud i naturen
SKOV- OG NATURSTYRELSEN
Citat fra siden:
Hvad vil du gerne opleve? Her kan du finde inspiration til ture ud i naturen i hele Danmark - hvad enten du leder efter cykelruter, shelters eller legepladser..

Nyheder Fiskepleje
Citat fra siden:
Fiskepleje.dk formidler viden om, hvordan man bevarer og genskaber naturlige fiskebestande i vandløb, søer og kystnære områder.
Det er forskere ved DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, der leverer de fleste af de forskningsresultater, som danner grundlag for informationerne på sitet.


Nyheder DTU Aqua
Om DTU Aqua
Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) er et institut på Danmarks Tekniske Universitet.
DTU Aqua udfører forskning, rådgivning, uddannelse og innovation inden for bæredygtig udnyttelse og produktion af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling.

Laksefiskeri på Namsen!
Tips, nyheder, historier og meget andet om laksefiskeriet på Namsen og Bjøra ved Overhalla!.

Kolding SportsfiskerforeningDanmarks Sportsfiskerforbund

Danmarks Sportsfiskerforbunds hjemmeside. Læs om forbundet og deres blad.Favrskov Kommunes Hjemmeside


Tidevandstabeller
Tidevandsdata er hentet fra DMI

Lystfiskeren i Østjylland
Henrik Leth er rendyrket fluefisker. Han fisker meget i bl.a. Gudenåen, Mariager fjord, Randers fjord og Glenstrup sø. En god hjemmeside for lystfiskeren i Østjylland. Masser af information og inspiration til fluefiskeren.

Danmarks Center for Vildlaks (DCV)
Danmarks Center for Vildlaks (DCV) er en erhvervsdrivende fond, der har til formål at arbejde for bevarelse og ophjælpning af hjemmehørende stammer af laksefisk. Dette opnås hovedsageligt gennem vandløbsrådgivning, opdræt og udsætning af fisk.

Steen Ulnits
Steen Ulnits er kendt blandt lystfiskerkredse over hele landet - og sikkert også det meste af verden. Kig forbi hans spændende hjemmeside. Her er masser af artikler om både, rejser, fluefiskeri og meget andet.Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmarks hjemmeside (FFD)

Se foreningens bladudgivelser fra 2008 til dd
Interesseorganisationen som bl.a. Langå Sportsfiskerforening er medlem af.
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark er den eneste landsdækkende tværfaglige forening af sin art her i landet. Foreningen samler lystfiskere, lodsejere, ferskvandsfiskere og dambrugere og én og samme forening og samler således alle interesser ved vore ferske vande.

Mødested for lystfiskere på nettet
Det store mødested for lystfiskere på nettet. Indeholder nyheder, artikler, forum, grejtilbud, links mm.Havørred Fyn - Hvor fanger jeg havørreder?

Citat fra hjemmesiden:
Lokalkendskab
Det er lokalkendskabet til kysterne, som gør det muligt at fange havørreder!
Det er ingen hemmelighed, at kystfiskeriet efter havørreder på Fyn, Langeland og Ærø er det bedste i Norden.
Havørreden kan have ry for at være en vanskelig fisk at fange. Det mener vi ikke helt sandt.
Den primære faktor, som har indflydelse på din succes med havørredfiskeriet, er: Viden – lokal viden!
Ansvarlig for denne side: Webmaster
Inaktive links bliver med mellemrum fjernet.
Revideret den 06.01.2022