Mindstemål og fredningstider i LSF's fiskevande

Udprint denne side
Fisk cm Fredet Fra Til
Havørred 40 31.okt 1.mar
Bækørred 40 31.okt 1.mar
Laks 40 31.okt 1.mar
Sandart 50 30.apr 1.jun
Helt 36 31.okt 1.feb
Gedde 60 15.mar 30.april
Aborre 19    
Ål 45    

Fra 1. november til og med 28.-29. februar er fiskeri forbudt i LSF's fiskevande i Gudenåen.
Fra 1. november til og med 31. marts er fiskeri forbudt i LSF's fiskevande i Lilleåen.
For sæson 2022: Havørreder er fredet hele året, i Grøn Zone.


Husk ny fredning af Havørreder og Laks i Randers Fjord

Se Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Randers Fjord m.m.

Fredning og mindstemål i Randers Fjord:
§ 10. For nedennævnte fiskearter fastsættes følgende fredningstider:
1) Aborre: 15. april til 31. maj, begge dage inklusive.
2) Sandart: 1. maj til 31. maj, begge dage inklusive.
3) Laks og ørred: 16. november til 1. marts, begge dage inklusive.
4) Nedfaldsørred og -laks er totalfredet.
Stk. 2. For sandart fastsættes et mindstemål på 50 cm, regnet fra snudespids til halefinnens spids (totallængde).
Stk. 3. Fisk under mindstemålet og fisk fanget i fredningstiden må ikke landes, beholdes om bord, transporteres, opbevares, sælges eller udbydes til salg, men skal straks genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand.

Ansvarlig for denne side: xxx
Siden er opdateret den 04.08.2021