Lystfiskerregler


Tekst: Søren H Mogensen

Der er 2 medlemmer har valgt at melde sig ud af LSF med begrundelse/beklagelse over nogle få ”snobbede fluefiskere” der skældte ud og var ubehagelige i deres fremfærd.

Derfor gentager vi følgende opfordring som tidligere er bragt i Optimisten nr 3 2004.

Igennem flere år er der mange gange blevet efterlyst et ”regelsæt” for, hvordan fiskeriet skal foregå i vores fiskevand. Dette indlæg er lavet af bestyrelsen for at oplyse om vores holdning til dette punkt. Generelt kan man sige, at der er lige så mange fiskemetoder, som der er fiskere, og der er ingen, der skal have fortrin frem for andre, dog vil vi gerne sætte en uskreven grundregel om bevægeligt fiskeri med strømmen nedad.

Vi har diskuteret, hvorvidt man skal sige èt kast èt skridt, men det er jo før set (selvfølgelig kun i andre fiskevande??), at skridtene så kan blive meget korte på de berømte ”hot spots”, der uvægerligt findes i alle vandløb.

Vi har også snakket om, at den langsomste i en række af fiskere bliver nødt til at træde tilbage for at lade andre passere. Men hvornår skal man så træde tilbage, hvem skal bestemme hvornår, og hvornår kan man så træde ind i rækken igen???

Vi har besluttet, at vi ikke på nuværende tidspunkt vil opsætte sådanne fiskeregler for LSF. Dog vil vi gerne komme med et par eksempler, som nogle måske kan nikke genkendende til, enten som dem der har udført ”ugerningen” eller som er blevet ”offer”.

Eksempel 1: En spinnefisker stiller sig midt i ”Brændenælderne” fisker 30m op- og nedstrøms fra en fast position. Dette bliver han ved med, indtil han skal hjem igen. Det kunne også være ”hyggefolket”, som indretter deres eget lille ”domæne” med stole, parasoller og andet behageligt grej til en hel dag ved åen.

Eksempel 2: Mange fiskere står ”mellem broerne”, og samtidigt er der en nybegynder med en 15 fods 2-håndsfluestang, som mener, at han skal fiske indimellem dem der nu står der i forvejen.

Eksempel 3: ”Jernbanesvinget” er nok det sted, hvor der har været flest problemer. Her mødes mange fluefiskere med avanceret fluegrej, samtidigt med at mange ældre sidder her på ”faste” pladser, som de jo har gjort i en hel menneskealder. Men intet medlem eller dagkortfisker kan bruge vendingen: ”Det er min plads, for her har jeg fisket i årevis”.

Eksempel 4: Flere fluefiskere er på vej ned over rød zone, da en spinnefisker kommer nedstrøms fra og stiller sig fast imellem dem.

En konklusion på dette indlæg kan endnu engang være at opfordre alle til at finde/prøve alternative pladser for at brede fiskepresset mere ligeligt udover hele foreningens vand. Dette er prøvet før uden de store forandringer. I værste fald kan det ende med indførelse af restriktioner. Dette vil vi meget nødigt frem til, da vi ikke mener, det er i nogens interesse at blive unødigt begrænset i fiskeriet.

Tænk over:

1) Hvis du er en ”langsom” fisker og bliver indhentet af en anden, VIS HENSYN og træd tilbage.

2) Hvis du er fluefisker med de store armbevægelser, VIS HENSYN og øv teknikken et sted, hvor du ikke fanger andre medfiskere.

3) Hvis du er dårlig til bens og ikke kan ”gå med strømmen” VIS HENSYN og lad andre passere.

4) Hvis du kan se at den foran er dårligt til bens, VIS HENSYN snak med ham og gå udenom.

5) Hvis du ankommer til åen, og der er andre på vej nedover, VIS HENSYN og vent, til de er gået forbi, eller gå op bagved og start her, i stedet for at træde ind foran på andres ”hot spot”.

6) VIS HENSYN, det er jo trods alt mennesker med samme lidenskabelige hobby, vi møder dernede ved åen.