Pressemeddelelse udsendt den 22. Januar 2010
Lystfiskerne ved Gudenåen støtter Danmarks Center for Vildlaks

Lystfiskeriet efter laks i Gudenåen, har i mange år været et attraktiv gode for lystfiskerne i den nedre del af Gudenåen. Siden Randers Kommune i 1987 startede Lakseprojektet i Gudenåen, har det været muligt at fange laks, men specielt i de senere år er der blevet større fokus på laksefiskeriet og lystfiskere fra hele landet, samt adskillige udenlandske turister, søger til Gudenåen. Baggrunden for, at det overhovedet er muligt at fange laks i Gudenåen skyldes, at Danmarks Center for Vildlaks hvert år udsætter adskillige tusinder unglaks – smolt, som efter 1-2 år i havet vender tilbage til Gudenåen som store laks, attraktive for en hver lystfisker. Uden de årlige udsætninger ville der ikke være laks at fange, da det fortsat ikke er muligt for laksen at yngle naturligt i Gudenåen, så længe Tangeværket spærrer for fiskenes frie vandring til gydepladserne. Den stadig stigende interesse for laksefiskeriet skyldes givetvis også, at det generelt går fremad for laksen i de danske laksevandløb. I de Vestjyske vandløb skyldes fremgangen heldigvis også, at der sker en betydelig forbedring i vandløbene, så laksen i stigende grad kan yngle naturligt. Danmarks Center for Vildlaks gør også en betydelig

indsats i arbejdet for at sikre den oprindelige danske laks i de vestjyske vandløb. Udsætningerne i Gudenåen koster hvert år 1,2 mio. kr. Det har tidligere primært været Randers Kommune og Fiskeplejen, der har betalt for lakseudsætningerne. Randers Kommune har imidlertid i de senere år skruet ned for betalingen, så Danmarks Center for Vildlaks har haft betydeligt underskud på disse udsætninger. Danmarks Center for Vildlaks måtte derfor sidste år melde ud, at udsætningerne i Gudenåen ville blive reduceret, hvis DCV ikke kan opnå bedre driftsøkonomi. Denne udmelding fik lystfiskerforeningerne nedstrøms Tangeværket til at starte en landsdækkende internet indsamling til støtte for Danmarks Center for Vildlaks. På hjemmesiden www.gudenaalaksen.dk kan alle; privatpersoner, sponsorer, foreninger og virksomheder indbetale deres tilskud. Det første år har allerede været en succes og der er i 2009 indsamlet 211.000 kr. Dette beløb vil blive overrakt til Danmarks Center for Vildlaks ved et arrangement på centret torsdag den 28. januar kl. 15,30 - Alle er velkommen.

På støttegruppens vegne
Steffen Toft Jensen, Bjerringbro og Omegn Sportsfiskerforening
Søren H. Mogensen, Langå Sportsfiskerforening
Jan Hyllested, Randers Sportsfiskerklub
Steen Lindkvist, Hadsten Lystfiskerforening

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Steffen Toft Jensen tlf. 26150895 eller e-mail:formand@bjerringbro-sportsfisker.dk