LinksFosfor ude af kontrol
Landbrugets marker er nu den helt dominerende leverandør, hjulpet af spildevand fra det åbne land, herunder landbrugsejendomme.

At der skyller fosfor ud fra landbrugets marker kommer måske bag på nogen. For det er vel god latin, at fosfor bindes fast til jordpartiklerne? Jo, det var god latin. Og er det endnu nogle steder, så længe det varer.

Restaurering af Elbækken
Forslag til restaureringsprojekt i Elbæk, hvor den krydser Randersvej øst for Langå – ved station 47 på kortudsnit.

Norske lakseelve
Kan være nyttig, hvis man overvejer at prøve nye elve..

DSF instruktørerne Daniel Holm og Jakob Madsen's Hjemmeside
Se deres nye spændende hjemmeside, bla. om flufiskeri- og binding.
Just one more cast - there will never be a last cast...

Gudenåcentralens fiskefusk
Læs her om Gudenåcentralens alternative undersøgelse!

Fang fisk med mobilen
Nu kan du snyde dig til den helt store fangst på fisketuren. For en sydkoreansk gadget kan med hjælp fra din mobiltelefon afsløre, hvor fiskene gemmer sig.

Friluftskortet
SKOV- OG NATURSTYRELSEN
Citat fra siden:
"På Friluftskortet kan du finde overnatningspladser, strande, fortidsminder, vandreruter og meget, meget mere. Kom ud i naturen - brug friluftskortet." - Se under kategorien "Fiskeri".

Nyheder Fiskepleje
Citat fra siden:
Fiskepleje.dk formidler viden om, hvordan man bevarer og genskaber naturlige fiskebestande i vandløb, søer og kystnære områder.

Det er forskere ved DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, der leverer de fleste af de forskningsresultater, som danner grundlag for informationerne på sitet.

Nyheder DTU Aqua
Om DTU Aqua
Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) er et institut på Danmarks Tekniske Universitet.

DTU Aqua udfører forskning, rådgivning, uddannelse og innovation inden for bæredygtig udnyttelse og produktion af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling.

Dansk Laksefiskeri
Hvem havde for bare 30 år siden troet, at laksen skulle komme til at springe i stort tal i de danske vandløb. Havde man forudsagt hvordan situationen i 2010 ville have været med de danske laks, så havde man anset personen med denne forudsigelse, som ikke værende ved sine fulde fem. Men de sidste 20 år har vendt op og ned på laksefiskeriet i Danmark, og det til den positive side.

Laksefiskeri på Namsen!
Tips, nyheder, historier og meget andet om laksefiskeriet på Namsen og Bjøra ved Overhalla!.

Kolding sportsfiskerforening

Danmarks Sportsfiskerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbunds hjemmeside. Læs om forbundet og deres blad.

Favrskov Kommunes Hjemmeside

Tidevandstabeller
Tidevandsdata er hentet fra DMI

Lystfiskeren i Østjylland
Henrik Leth er rendyrket fluefisker. Han fisker meget i bl.a. Gudenåen, Mariager fjord, Randers fjord og Glenstrup sø. En god hjemmeside for lystfiskeren i Østjylland. Masser af information og inspiration til fluefiskeren.

Flotte billeder fra Gudenåen
Her er Niels Jørgens hjemmeside, med flotte billeder fra Gudenåen.

Danmarks Center for Vildlaks (DCV)
Danmarks Center for Vildlaks (DCV) er en erhvervsdrivende fond, der har til formål at arbejde for bevarelse og ophjælpning af hjemmehørende stammer af laksefisk. Dette opnås hovedsageligt gennem vandløbsrådgivning, opdræt og udsætning af fisk.

Steen Ulnits
Steen Ulnits er kendt blandt lystfiskerkredse over hele landet - og sikkert også det meste af verden. Kig forbi hans spændende hjemmeside. Her er masser af artikler om både, rejser, fluefiskeri og meget andet.

Ferskvandsfiskerforeningens hjemmeside
Interesseorganisationen som bl.a. Langå Sportsfiskerforening er medlem af.

Mødested for lystfiskere på nettet
Det store mødested for lystfiskere på nettet. Indeholder nyheder, artikler, forum, grejtilbud, links mm.

Hadsten Lystfiskeriforening
Vores naboforening, Hadsten Lystfiskeriforening, har lavet denne hjemmeside. Den omhandler mest fiskeriet i Lilleåen.

Silkeborg Fiskeriforening
Silkeborg Fiskeriforening er én af landets allerstørste fiskeriforeninger. De har lavet denne fine hjemmeside, hvor de bl.a beskriver deres fiskevand, der jo ikke ligger langt fra Langå.

Fluepapiret
Fluepapiret er skrevet af - og til - fluefiskere og fluebindere. Her findes en lang række dybtgående artikler om fluebinding, fluefiskeri, fiskearter, grej mm.. Mange illustrative instruktioner for både nybegynderen og den erfarne, samt et omfattende Lexicon og en speciel ordbog for lystfiskere...
Ansvarlig for denne side: Alle fiskeinteresserede
Funktionsmæssigt Opdateret (ikke funktionelle links fjernes) den 07.04.2015