Husk, at havørreden er fredet i Grøn Zone(Gudenåen opstrøms Jernbanebroen v. Langå) hele 2020. Fanges de her, SKAL de skånsomt genudsættes!
Husk også, at der må højst samlet hjemtages 2 fedtfinnefisk (havørred, bækørred og laks) pr. fisker pr. 24 timer, idet regnbueørreder er undtaget
Se seneste Nyhed:
Grødeskæring i Lilleåen den 3. Juli
Se alle nyheder:
Klik her