LSF-Forside
Husk, at havørreden er fredet i Grøn Zone(Gudenåen opstrøms Jernbanebroen v. Langå) hele 2020. Fanges de her, SKAL de skånsomt genudsættes!

Husk også, at der må højst samlet hjemtages 2 fedtfinnefisk (havørred, bækørred og laks) pr. fisker pr. 24 timer, idet regnbueørreder er undtaget

Se alle offentligg. fangster - Klik her:
Nedenstående: De 3 øverste fangster fra Fangstlisten