Formål og Statistikgrundlag

Fangstregistrering, hvorfor?

 1. LSF’s-bestyrelse har besluttet at der er tvungen fangstregistrering for 2013 og fremover. Dette er gjort for at få et samlet overblik over hvad der fanges i vores fiskevand (primært laks og havørred).
  Registreringen sker på foreningens hjemmeside og det kan gøres enten løbende gennem året eller samlet efter sæsonafslutningen.
 2. Følgende skal registreres for alle fangster (0-fangst skal også registreres):
  - Dato
  - Art (Havørred/Laks/andet)
  - Køn
  - Længde
  - Vægt
  - Zone
  - Agn
  - CR(genudsat):
  - Medlem/Dagkort
 3. Indrapporteringerne behandles anonymt, dog skal man registrere sig med medlemsnummer og navn. Hvis det ønskes, kan fangster vises offentlig på vores hjemmeside. Det skal bemærkes, at udebleven registrering vil kunne ses.
 4. De medlemmer, som ikke har indberettet for sæsonen, får via hjemmesiden eller Optimisten eller begge, en kollektiv besked om at få bragt dette i orden snarest (frist angives i realation til DSF's absolutte Deadline). Indsender medlemmet ikke registrering jfr. tidsfristen tillægges der 200kr til næste års kontingentet.
 5. Har du ikke adgang til en pc og derfor ikke kan registrere din fangst på hjemmesiden, så vil bestyrelsesmedlemmerne naturligvis være behjælpelige med dette.

Baggrund for registrering:

Fangstregistrering har i flere år været til diskussion i vores forening og nu er det tid til at komme i gang. Hvad kan fangstregistrering bruges til:
 • Lakseregistrering hjælper Gudenåens lakseprojekt. Her er det et krav fra kommunerne og Dansk Center for Vildlaks (DCV) at dokumentere udsætninger og genfangst af laks. Hvis ikke vi registrerer, mister vi kommunernes årlige donationer på 600000kr.
 • Lakseregistrering bruges af kommunernes turistbureauer til at udvikle turismen i lokalområdet.
 • Lakseregistrering bruges til at kortlægge laksenes vandringer og tilbagevendingssteder/-tidspunkter.
 • Lakseregistrering kan bruges som bestandsindikator ved en eventuel endelig løsning ved Tangeværket.
 • Ørredregistrering kan hjælpe kommunerne især langs Lilleåen til at kortlægge bestanden samt dens sammensætning af forskellige stammer.
 • Ørredregistrering kan bruges i tilfælde af erstatningssager efter forureningstilfælde i Lilleåen.
 • Sandartregistrering kan bruges til at holde øje med bestanden.
 • Gedderegistrering kan bruges til at holde øje med bestanden.
 • Generelt, hvis vi havde haft registreret i de sidste mange år ville vi kunne ha’ dokumenteret Vorup en-ges positive/negative effekt og derved stå stærkere med fremtidige natur-ændringer/-genopretninger.

Grundlag for statistikmaterialet:

 1. Statikmaterialet er udarbejdet fra Indberetningsdatabasen med baggrund i medlemsindberetningerne.
 2. Der registreres kun fisk i sæsonen, fra medlemmer der under Medlems Login klikker Ja til indberetning for året
 3. Medlemmer der under Medlems Login klikker Nej til indberetning af Ørreder, Laks og Gedder fanget i foreningens fiskevand, får automatisk deres Nej omkonverteret til et Ja efter den 31. Oktober i fangståret. Efterfølgende indgår disse fangster anonymt i statistikmaterialet.
 4. Ved datosøgningerne er startdatoen for Marts taget fra 1. januar til 30. marts, da enkelte glemmer at justere Datofeltet ved indberetningen. Medlemmerne bør være opmærksomme på dette og få rettet evt datofejl.
 5. Ved datosøgningerne er slutdatoen for Oktober taget til 31. december, da enkelte skriver Dato efter 31. Oktober. Medlemmerne bør være opmærksomme på dette og få rettet evt datofejl.
 6. 0-fangstindberetninger er fra Medlemssystemet fastlåst til 31. Oktober.
 7. Alle fangster uden for vores fiskevand er udelukket i statistikken
 8. Der registreres kun fisk, hvor Medlemsnummeret eller Dagkort er påført
 9. Der registreres ikke fisk, fanget under Gudenåkonkurrencen. Deltagere, der har fanget fisk I LSF-fiskevand under Gudeåkonkurrencen, må selv registrere deres fangster under Medlems Login eller under Dagkort