AFLYST - Borgermøde om Tange Sø


Dato: 20. Juni 2011 SMS-besked fra Morten Andersen

Mødet er AFLYST


Tange Sø-møde panikaflyst - Klik herDer afholdes borgermøde om Tange sø i Bjerringbrohallen, d. 27. juni kl. 19.00
Alle interesserede er velkomne.
/Bestyrelsen (Bjerringbro Lystfiskerforening)

Invitation fra Viborg Kommune:

Borgermøde om Tange Sø
Viborg Kommune inviterer til offentligt møde om Gudenåens forløb ved Tange Sø mandag den 27. juni i Bjerringbro Hallen I forbindelse med udarbejdelse af Viborg Kommunes høringssvar til de statslige udkast til vand- og natura2000 planer besluttede Byrådet at høre kommunens borgere i spørgsmålet om Gudenåens fremtidige forløb ved Tange Sø.
Det kommer til at ske mandag den 27. juni.
Efter mødet vil der frem til den 15. august 2011 være mulighed for at bidrage med skriftlig tilkendegivelse af synspunkter. Synspunkterne vil indgå i den videre proces med udarbejdelse af Viborg Kommunes høringssvar til Statens vandplaner.

Mødet vil have følgende indhold:
- Velkomst med baggrund, formål og planlagt proces
- Klima- og Miljøudvalgets politiske vurderinger ved behandlingen
- Det faglige grundlag for Viborg Kommunes behandling af sagen

- Pause
- Synspunkter fra mødedeltagerne
- Opsamling - Hvilke synspunkter er der givet udtryk for?
- Afslutning