Gudenåens laks støttes af de lokale lystfiskere


Dato: 7. April 2011 Info fra Steen Lindkvist Nielsen
218.045 kr.! Så meget lykkedes det i 2010 at samle ind blandt lystfiskere og andre med lyst til at støtte det gode laksefiskeri i Gudenåen.
Bag indsamlingen står en række lystfiskere med rod i de fire lystfiskerforeninger i Bjerringbro, Langå, Randers og Hadsten. De tog i 2009 initiativ til indsamlingerne via hjemmesiden Gudenaalaksen.dk. Her kan privatpersoner, foreninger og virksomheder indbetale et valgfrit beløb, der går til at støtte den fortsatte drift af lakseopdrættet på den østjydske afdeling af Dansk Center for Vildlaks på Brusgaard ved Randers.
Midlerne fra indsamlingen i 2010 blev forleden overdraget til Dansk Center for Vildlaks på et styregruppemøde i Gudenaalaksen.dk.
Hovedparten af de 218.045 kr. kom ligesom i 2009 fra lystfiskerforeningerne, der alle har afsat en del af kontingentindbetalingen og dagkortprisen til at støtte lakseprojektet. Også lodsejerne langs Gudenåen bidrager med en god del af det indsamlede beløb. Og endelig har en række virksomheder sponseret både store og små summer til indsamlingen.
Derimod kniber det noget med indbetalinger fra enkeltpersoner - det er primært nogle få lokale lystfiskere, der i forvejen er aktive i foreningerne, eller kendte som meget trofaste gæster ved Gudenåen. Folkene bag Gudenaalaksen.dk vil derfor i 2011 forsøge at gøre lidt mere opmærksom på indsamlingen overfor lystfiskere fra nær og fjern.
Det er der også god grund til. Efter i en årrække at have bidraget til lakseprojektet med et årligt millionbeløb, har Randers Kommune de senere år skåret ned på støtten, da de mener at nogle af de mange andre aktører, der har gavn af laksene, bør være med på vognen - ikke mindst kommunerne Favrskov og Viborg. Favrskov Kommune har da også valgt at afsætte 100.000 kr på budgetterne de næste år, mens Viborg Kommune indtil videre har været mere tilbageholdende.
Der er derfor hårdt brug for de privat indsamlede midler, for at få det fortsatte laksefiskeri til at være et aktiv for området, indtil der bliver en løsning på passageproblemet ved Tangeværket, som sikrer laksen - og i øvrigt også andre fisk og smådyr - mulighed for at nå de mange gydepladser, der findes i resten af Gudenåens vandsystem.
Yderligere oplysninger om indsamlingen findes på www.gudenaalaksen.dk, hvor også mange af de flotte Gudenålaks, der blev fanget i 2010 kan ses.
På billedet: Søren Holm Mogensen, Morten Andersen og Steffen Toft Jensen, Gudenaalaksen.dk samt direktør Gert Holdensgaard, Dansk Center for Vildlaks.
(beklager billedkvaliteten - der var ingen, der havde medbragt kamera, så Jan Hyllesteds iPhone måtte kæmpe med lyset)
En præmie til den største Gudenå-laks
Torsdag den 14. april overrækker borgmester Henning Jensen Nyhuus den præmie, som Randers Kommune sidste år udloddede til den største laks fanget i Gudenåen i 2010. Overrækkelsen sker ved et arrangement på Justesens Plæne i Randers - tæt ved Gudenåen og byens anden store turistattaktion, Randers Regnskov.
Det har længe været kendt, at præmien ville gå til Thorbjørn Lager fra Ulstrup. Og man kan næppe være uenig i, at den er velfortjent. Thorbjørn har gennem flere år markeret sig som den lokale storfanger, hvad enten det gælder laks, havørred eller gedder, og han har ved flere lejligheder fortalt, at netop fiskemulighederne ved Gudenåen er et af hovedargumenterne for, at han har bosat sig i området.
Den 1. maj 2010 var Thorbjørn som så ofte før på plads ved åen, og resultatet blev en fantastisk laks på 120 cm og 17,9 kg. "Fedt!" og "Fantastisk!" for nu at citere Thorbjørns egen fangstrapport.
Randers Kommunes præmie består i en skulptur, udført af kunstneren Henrik Wessel Fyhn. Værket forestiller meget passende en springende laks.
Arrangementet på Justesens plæne starter kl. 15.00, og ud over overrækkelsen af præmien vil der blive udsat laksesmolt til at sikre den næste generation af Gudenå-laks.
Yderligere oplysninger: Dansk Center for Vildlaks, tlf. 86 44 72 98,  dcv@vildlaks.dk
Billede: Thorbjørn Lager med præmie-laksen