Sidste chance for fangstreistrering 2010

Dato: 02. November 2010
Info fra Ole Welling, Webmaster
Jeg har nu fået en deadline til Optimisten! Hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen må du derfor huske at fangstregistrere dine Oktoberfangster inden den 4. November kl. 19.
Resultat af de samlede lodtrækninger 2010 vises her og i Optimisten

Venlig hilsen
Ole Welling
Webmaster
Præmiesponsor for web-registrerede fangster: