Oversigt til hjemmesiden  Udprint denne side

Martins skrivelse vedrørende vandplanerne

Kilde: 11-02-2010 Martin Knudsen

Mail fra Martin med vedhæftet dokument, som vises efterfølgende

Hej Alle

I forbindelse med Generalforsamlingens indlæg med Hanne Wind Larsen stillede jeg et enkelt spørgsmål.
Det har senere udviklet sig således at jeg fredag afsendte brev med 6 spørgsmål til alle de miljøpolitiskeordfører i folketinget, sportsfiskerforbundet, ferskvandsfiskeriforeningen og Danmarks naturfredningsforening. I den forbindelse er jeg blevet kontaktet af SF som spurgte om de måtte bruge brevet til billag når folketingets miljø og planlægningsudvalg får fremsat alle spørgsmålene. Det har jeg selvfølgelig accepteret.
Et par timer senere fik jeg en mail hvor SF's Ida Auken har bedt om en besvarelse på alle spørgsmål fra Miljømininsteren. Jeg er utrolig glad for den udmelding, det håber jeg også I er.

Hilsen Martin

Det vedhæftede dokument

Til rette vedkommende

Spørgsmål vedr. vandmiljøplanen for Tange sø og nedstrøms i Gudenåen.


Dette brev er sendt til udvalgte politikere og miljørelaterede organisationer.

Jeg har med stor interesse læst den seneste vandmiljøplan. Men det har givet anledning til en del spørgsmål. Hvilket jeg håber at DU/I vil hjælpe med at finde svar på. Der passager der strider direkte mod tidligere politiske udmeldinger og uafhængige miljøanalytiske institutioner.

Tange sø

Tidligere miljøminister Conni Hedegård skrev i et brev til Gudenåcentralen at hun var nødsaget til at indstille til en kortfristet forlængelse ”foråret 2007”. Miljøministerens begrundelse dengang at der var brug for den netop offentliggjorte vandplan til at lave den bedst mulige løsning. Dette blev indfriet med 3 års forlængelse samt 3 år til udførelsen af en varig løsning ”Januar 2008”. Således burde koncessionen udløbe 2014.

Senere i 2007 offentliggjorde Miljøcenter Århus i et udkast til vandplanen, som helt klart tilkendegav at forholdene omkring tangeværket var i direkte strid med vandrammedirektivets krav. Samme konklusion var COWI kommet frem til i 2 tidligere rapporter.

Vandplanerne 2010 gør det klart at der tidligst kan laves anbefalinger vedr. Tange sø og den nedre Gudenå i 2015. Som forventes effektueret i 2021. Vandplanerne beskriver at der afventes handling i forbindelse med en varig løsning fra miljøministeriet. Der vil da være gået 20 år fra koncessionen ophørte første gang.

Vandplanerne beskriver at der mangler teknisk dokumentation. I de seneste 20 år findes der ikke et vandområde i Danmark der er undersøgt bedre. Der er lavet økonomiske beregninger og VVM redegørelser på baggrund af de fremlagte forslag.

Gudenåen

Da Gudenåens nedre løb er afhængig af forholdene omkring Tange sø er konsekvenserne de samme vedr. vandplanerne. Dette betyder at Randers, Favrskov og Viborg kommune fritages for at arbejde på forbedringer af Gudenåen på baggrund af at man ikke kan overskue hvilke tiltag der er de bedste eller nødvendige for vandmiljøet.

Det samtidig en kendsgerning at vandstanden fra maj til september varierer op til 40cm. Den højeste vandstand er om onsdagen kl. 12-14 og den laveste er om søndagen. Tal fra målestationen i Bjerringbro. Jeg er overbevist det har en konsekvens for miljøet. Vandplanerne gør ikke op med skiftende vandføringen da der ikke er lavet konsekvens vurdering af det nedre åløb. Den største og værste konsekvens er at Gudenåen gror til og sandet falder til bunden. Næste konsekvens er en generelt langsommere gennemstrømning og risiko for oversvømmelse ved de store regnskyl om sommeren. Ved seneste vandløbsgennemsyn i Gudenåen mellem Langå og Randers blev der konstateret plantevækster på 3-3½m vand, dette er aldrig set før ifølge Hanne Wind Larsen Biolog Randers kommune. Dette er dels den frembrusende Vandremuslings skyld. Desværre er det også den langsomme gennemstrømning i sommermånederne som giver lettere rodfæste.

Det er foruroligende at der i et økonomisk og politisk stærkt et land ikke findes et beslutningsdygtigt organ der tør tage ansvar en bæredygtig natur i Østjylland. Det tør man ikke på den baggrund af at det rekreative liv i og omkring Gudenåens nedre del har et afkast i omegnen af 20 mill. Årligt. Det vil aldrig være muligt for Gudenåcentralen at frembringe et afkast som kan matche det. En stabil varig løsning vil sandsynligvis kunne øge den rekreative indtjening til det dobbelte.

Spørgsmålene er.Jeg håber at Du/I vil afse tid til af svare fyldestgørende. Derved kan Du/I give mange østjyder et pejlemærke til fremtiden. På forhånd Tak

Med venlig hilsen
Martin Knudsen
Esbern Snaresvej 3
8960 Randers SØ