Lilleåen forurenet med dieselolie

Kilde: 20-09-2008 Steen Lindkvist Nielsen, Steen Lindkvist

Lørdag nat slog et af Hadsten Lystfiskeriforenings medlemmer alarm, fordi der drev store mængder dielseolie i Lilleåen ved Hinnerup tæt på hans bopæl. Ved midnat var beredskabet i fuld gang og i løbet af formiddagen blev kilden lokaliseret og forureningen inddæmmet. Tilsyneladende er det lykkedes at holde oliefoureningen stangen, så den ikke nåede til Hadsten.

Udslipppet er sket fra en virksomhed i Hinnerup, hvor der blev tanket dieselolie fra en tankvogn. Men hvorfor olien ikke er blevet standset af olieudskillere i afløbssystemet er et godt spørgsmål.

Dielselolien er ikke umiddelbart dødelig for dyr og planter, men kan skade vandfugle, der opholder sig i åen, og kan også påvirke insektliv og anden fauna. Og derudover er planterne i åkanten udsat for at blive smurt ind i olien.