Tilbage til forsiden - klik her

Nyheder

Randzonedom ankes ikke

Kilde/Info fra: NaturErhvervstyrelsen / Lars Kielsgaard den 2015-05-22
Statsadvokaten har valgt ikke at anke dommen, hvor to landmænd blev frifundet for at have overtrådt randzoneloven. Randzoneloven gælder fortsat.

22. maj 2015
Læs hele nyheden ved klik på nedenstående Link 1


Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V
Link 1 til emnets hjemmeside - Klik her

 

Slut paa siden
End of page