Tilbage til forsiden - klik her

Nyheder

Nyheder fra fiskepleje.dk

Kilde/Info fra: DTU Aqua/Morten Andersen den 2014-12-11
Efterfølgende vises 3 links til Fiskepleje.dk

Vild ørredbestand voksede markant, da opstemningerne blev fjernet i Villestrup Å Læs mere...

En ny undersøgelse i Villestrup Å


Fiskeplejen i Danmark bliver varetaget af myndigheder og frivillige i lystfiskerforeningerne. Med henblik på at uddanne de frivillige i de lokale foreninger, bliver der årligt afholdt kurser i vandløbsrestaurering og elektrofiskeri. Der bliver tilsvarende afholdt kurser for myndigheder og konsulenter i elektrofiskeri. Læs mere....

Kurser i elektrofiskeri og vandløbsrestaurering 2015

Fiskeæg og -larver er forholdsvist meget mindre end afkommet af de fleste andre havlevende organismer. Denne forskel hænger sandsynligvis sammen med, at fiskelarver ikke skal konkurrere så meget om føden som andre organismers afkom. læs mere....

Hvorfor lægger fisk små æg?

Nyheder fra fiskepleje.dk
 

Slut paa siden
End of page