Tilbage til forsiden - klik her

Nyheder

Referat fra vandrådsmøde

Kilde/Info fra: Lars Kielsgaard den 2014-10-08
Emne: Endeligt referat fra 4. vandrådsmøde i oplandet til Randers Fjord, fremsendelse af materiale til Naturstyrelsen og udsendelse af pressemeddelelse

Kære alle,

Som opfølgning på mailkorrespondancen i sidste uge om vandrådets udtalelse om spærringen ved Tange, skal sekretariatet indledningsvist gentage, at vi følger den sagsgang, der er beskrevet i Jørgen Jørgensens mail fra i fredags. Det vil sige at vandrådets udtalelse om spærringen ved Tange fastholdes, som den blev formuleret og vedtaget ved vandrådsmødet. Det efterfølgende ændringsforslag fra Landbrug og Fødevarer samt Dansk Landbrug Midt- Østjylland vil indgå i vandrådets udtalelse som en mindretalsudtalelse. Referat samt materialet der sendes til Naturstyrelsen afspejler dette.

Pressemeddelelsen er justeret på to punkter. Vandrådets opfordring til Gudenåkomiteen er kommet med, og vandrådets formulering om spærringen ved Tange er taget ud.

Referat fra vandrådsmøde

Vedlagt fremsendes endeligt referat fra 4. vandrådsmøde i oplandet til Randers Fjord, afholdt 25. september 2014.Materiale til Naturstyrelsen (ikke medtaget her - Webmaster)Vedlagt fremsendes kopi af materiale der bliver sendt til Naturstyrelsen i dag den 6. oktober 2014.:

Det endelige følgebrev til Naturstyrelsen (ikke medtaget her -webmaster)

Bilag 1 til ovennævnte følgebrev – Vandrådets samlede udtalelse inkl. mindretalsudtalelser til Miljøministeren
bilag 1 klik her

Bilag 2 til ovennævnte følgebrev – Bidrag til miljørapport (ikke medtaget her - webmaster)

Udsendelse af pressemeddelelse
Pressemeddelelse klik her


Vedlagte pressemeddelelse er d.d. udsendt til div. medier i oplandet til Randers Fjord.

Det endelige referat m.v. vil snarest blive placeret på Gudenåkomiteens hjemmeside.

Her på falderebet skal jeg på sekretariatets vegne takke for et godt, kompetent og konstruktivt samarbejde.


Med venlig hilsen

Anders Haugstrup
Sagsbehandler

 

Slut paa siden
End of page