Tilbage til forsiden - klik her

Nyheder

Mindeord for Frank Nielsen

Kilde/Info fra: Danmarks Sportsfiskerforbund den 2014-01-30
Mindeord for Frank Nielsen
Af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Det er med dyb sorg, vi modtog meddelelsen om, at vores dygtige og afholdte sekretariatschef, Frank Nielsen, ikke længere er blandt os. Onsdag den 22. januar 2014 – dagen før sin 64 års fødselsdag – sov Frank stille ind efter en tragisk faldulykke i sit hjem fredag den 17. januar.

Franks bortgang efterlader Danmarks Sportsfiskerforbund med et meget stort tab. Frank var ikke alene yderst vellidt og respekteret for sine mange faglige og menneskelige kvaliteter blandt kollegaerne på sekretariatet og i forbundets bestyrelse. Han nød også stor respekt og anerkendelse hos forbundets foreninger og blandt forbundets mange samarbejdspartnere, - herunder bl.a. også forbundets europæiske samarbejdspartnere i European Angler Alliance.

Arbejdsmæssigt var Frank en ildsjæl af de sjældne. Han tiltrådte sin stilling som sekretariatschef i Danmarks Sportsfiskerforbund i august 2008, og meget hurtigt satte han med sin dynamiske tilgang til ledelsesopgaverne sit præg på forbundets mange opgaver. Frank var ikke selv lystfisker, men han brændte for lystfiskeriet og for forbundets arbejde. I den sammenhæng kom Franks store organisatoriske erfaring fra mange års arbejde i HK kombineret med hans mange ledelsesmæssige kompetencer og hans positive personlige kvaliteter til stor gavn for forbundet.

Med sit store engagement og sit optimistiske livssyn var Frank altid god til at se muligheder frem for begrænsninger, og han arbejdede utrætteligt for, at forbundet og sekretariatets medarbejdere skulle få succes med forbundets arbejde. Frank har således gennem de seneste 5 år i høj grad sat sit meget positive præg på forbundets arbejde og udvikling på rigtig mange områder. Projekt Sportsfiskeriets Hus blev det sidste store projekt, som Frank stod i spidsen for. Det er samtidig et projekt, der ganske godt viser, hvordan Frank altid havde et fantastisk blik for udviklingsmulighederne for Danmarks Sportsfiskerforbund, og hvordan han var i stand til at få mulighederne omsat til handling.

Vi vil savne Franks professionalisme, det altid gode humør og blinket i øjet.

Vi vil samtidig udtrykke vores dybeste medfølelse med Franks kone, hans børn og hans øvrige pårørende.

Æret være Franks minde.

Verner W. Hansen
Danmarks Sportsfiskerforbund
Link 1 til emnets hjemmeside - Klik her

 

Slut paa siden
End of page