Tilbage til forsiden - klik her

Nyheder

Husk ny fredning af Havørreder og Laks i Randers Fjord

Kilde/Info fra: NaturErhvervstyrelsen / Bjarne Bach den 2013-12-22
Fredning og mindstemål

§ 10. For nedennævnte fiskearter fastsættes følgende fredningstider:

1) Aborre: 15. april til 31. maj, begge dage inklusive.

2) Sandart: 1. maj til 31. maj, begge dage inklusive.

3) Laks og ørred: 16. november til 1. marts, begge dage inklusive.

4) Nedfaldsørred og -laks er totalfredet.

Stk. 2. For sandart fastsættes et mindstemål på 50 cm, regnet fra snudespids til halefinnens spids (totallængde).

Stk. 3. Fisk under mindstemålet og fisk fanget i fredningstiden må ikke landes, beholdes om bord, transporteres, opbevares, sælges eller udbydes til salg, men skal straks genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand.
Link 1 til emnets hjemmeside - Klik her

 

Slut paa siden
End of page