Tilbage til forsiden - klik her

Nyheder

Bestandsundersøgelse af gydelaks i Gudenåen

Kilde/Info fra: DCV/Lars Kielsgard den 2013-10-12
Hermed et resume af undersøgelsens første uge, hvor vi har fisket hele strækningen fra Tangeværket til Nørreåens udløb igennem én gang.

Som det fremgår af tabellen (klik på nedenstående link) var der flest laks på den første delstrækning, altså længst opstrøms. På den nederste strækning fangede vi kun tre laks.

Størrelsen på laksene varierede fra 56 cm til 98 cm. Sammenlignet med tidligere års elfiskeri observerede vi overraskende mange havørreder. Havørrederne var fordelt på hele strækningen, men mest koncentreret på delstrækning 3 (Ulstrup-Langå). Desuden observerede vi et stort antal rimter på hele strækningen.

Se resultaterne her - klik

Med venlig hilsen / Kind regards

Søren T. Thomassen

Danmarks Center for Vildlaks
Brusgårdsvej 15
DK 8960 Randers SØ

Tel.: 20 81 77 60
Mail: st@vildlaks.dk


Bestandsundersøgelse af gydelaks i Gudenåen
 

Slut paa siden
End of page