Tilbage til forsiden - klik her

Nyheder

Grødeskæring Gudenåen og Lilleåen

Kilde/Info fra: Favrskov Kommune /Morten Andersen den 2013-08-22
Hej Christian
Jeg skriver til dig på vegne af Langå Sportsfiskerforening. Jeg vil høre om det er muligt at få oplyst om i foretager grødeskæring på vores stræk af Gudenåen (Åbro til Laksegården i Stevnstrup) og Lilleåen (Løjstrup dambrug til udløbet i Gudenåen) i år. Af hensyn til vore medlemmer og dagkortfiskere vil jeg blive glad, hvis du i så fald kunne oplyse mig om nogle datoer. Dem vil jeg så sætte på vores hjemmeside.

Med venlig hilsen

Morten Andersen, bestyrelsemedlem i Langå Sportsfiskerforening.

Svar fra Christian Overgaard Christensen
Miljøtekniker
Natur og Miljø
Favrskov Kommune

Vedr. Gudenåen.

Grødeskæring af Gudenåen mellem Tange og Randers udføres af Gudenåcentralen i henhold til regulativet i perioden den 15. august til 31. oktober. Gudenåcentralen har påbegyndt arbejdet den 15. august og der er opsat grødespærring ved Stevnstrup. Det må forventes at Gudenåcentralen i forbindelse med arbejdet flytter grødespærringen til Ulstrup, når arbejdet er afsluttet på den nederste del.

Vedr. Lilleåen.

Grødeskæring i Lilleåen på strækningen nedstrøms Hadsten til udløb udføres af Hede Danmark i henhold til regulativet sidst i august.

Mvh.

Christian Overgaard Christensen
Miljøtekniker
Natur og Miljø

Det oplyses fra ny mail mail efterfølgende, at der skæres grøde på strækningen fra Løjstrup dambrug til udløbet i denne uge og forventer at grødeskæringen er afsluttet senest på mandag.


 

Slut paa siden
End of page