Tilbage til forsiden - klik her

Nyheder

Nyhed fra fiskepleje.dk

Kilde/Info fra: DTU Aqua/Morten Andersen den 2013-05-30

Download - Vejledninger i vandløbsrestaurering - klik Link 1
DTU Aqua har i mange år undersøgt effekten af restaurering og har nu sammenfattet sin viden i en generel ABC i vandløbsrestaurering samt en mere detaljeret vejledning i, hvordan man laver gydebanker for laksefisk, lampretter m.m..


Handlingsplan for fiskeplejen - klik Link 2
Pengene fra salg af fisketegn bliver hvert år brugt til fiskepleje og er dermed til stor gavn for lyst- og fritidsfiskerne selv. I år er der tale om godt 42 mio. kr., som bruges til at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene herunder naturgenopretning.

Link 1 til emnets hjemmeside - Klik her
Link 2 til emnets hjemmeside - Klik her

Nyhed fra fiskepleje.dk
 

Slut paa siden
End of page