Tilbage til forsiden - klik her

Nyheder

Lakseprojektet 25 år

Kilde/Info fra: Kopi fra RSK/DCV den 2013-04-05
Randers Kommunes store satsning med at få laksen tilbage til Gudenåen er en succes historie.

Lakseprojektets 25 års jubilæum vil Randers Kommune sammen med samarbejdspartner
Danmarks Center for Vildlaks fejre ved en lille sammenkomst på
Justesens Plæne den 19. april 2013 kl. 14.30 -17.00 hvor alle er velkomne.
Randers borgmester Henning Jensen Nyhuus vil overrække præmien for den største laks fanget i 2012 og i forbindelse med arrangementet vil DCV udsatte lakse smolt i Gudenåen og der vil være et lille traktement.

Husk i øvrigt at det er Lars Klok fra RSK, der skal modtage præmien for største laks.

Program for arrangementet:

14.30 Udsætning af laksesmolt i Gudenåen
15.00 Velkomst v/ Borgmester Henning Jensen Nyhuus
Præmiering af størst fanget laks i 2012
Historisk tilbageblik v/ Frank Jensen
Lakseproduktionen på DCV v/ Gert Holdensgaard
Lakseprojektet i nationalt perspektiv v/ MF Torben Hansen

Ordet frit

17.00 Afslutning

Der vil blive arrangeret en stående buffet, hvor vi vil tilbyde laks på
forskellig måde og noget at drikke til.

Vi ses!
Med venlig hilsen

Gert Holdensgaard
Danmarks Center for Vildlaks

Lakseprojektet 25 år
 

Slut paa siden
End of page