Tilbage til forsiden - klik her

Nyheder

Nyhed fra Fiskepleje.dk

Kilde/Info fra: DTU Aqua/Morten Andersen den 2013-01-20
Ørreden talrigt tilbage til Gudenåen omkring Vilholt -klik her

Der er kommet mange ørreder på en flere kilometer lang strækning, siden Naturstyrelsen i 2008 fjernede en opstemning ved Vilholt Mølle.
I 2008 fjernede Naturstyrelsen en opstemning i Gudenåen ved Vilholt Mølle. Projektet genskabte åens naturlige og hurtigt strømmende forløb med gode gydemuligheder for blandt andet ørred og fri passage for vandrefisk, og der kom hurtigt en stor ørredbestand, også på en strækning, hvor bestanden tidligere var meget lille. En god naturlig ørredbestand er tegn på, at naturen har det godt, så de mange ørreder viser, at projektet er en stor succes.

Nyhed fra Fiskepleje.dk
 

Slut paa siden
End of page