Tilbage til forsiden - klik her

Nyheder

Referat af ekstra ordinær generalforsamling

Kilde/Info fra: Bjarne Bach den 2012-11-18
Referat af ekstra ordinær generalforsamling
i vores klub lokale
Torsdag den 1. november 2012 kl. 19.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent:
a. Formanden bød velkommen. og forslog Leif Andersen som dirigent. Vedtaget
b. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og der med beslutningsdygtig.


2. Vedtægts ændringer:
§ 6 Bestyrelse og udvalg, stk 3:
På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt nedsætter stående udvalg. Formand og kasserer skal have fast bopæl i ”Langå kommune anno 2006”.


Ændres til:
På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt nedsætter stående udvalg. Formand og kasserer skal have fast bopæl i Favrskov eller Randers kommune.

Vedtaget enstemmigt.


3. Bestyrelsens orientering om regnskab vedr. investeringerne i sommerhuset,og afskrivninger her af. Det blev vedtaget af afskrivninger af investeringerne max må tage 10 år. Men at generalforsamlingen gav bestyrelsen fuldmagt til at gøre det hurtigere hvis overskuddet i LSF's regnskab tillader det.

4. Eventuelt.


 

Slut paa siden
End of page